วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท) ติดต่องานบุคลากร นางสาวชยุรัตน์ วรตินันท์ โทร. 089-7735490 ======================================= รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก!! >>ใบสมัคร<<