รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา  (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงิน) 1 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Invitation You to Join Special Talk “Space Technologies and Big Data for Disaster Management”

Invitation You to Join Special Talk “Space Technologies and Big Data for Disaster Management”

On 25 September 2019 at 11.00 – 14.00 hrs.
Venue : Meeting room, 2nd floor, Pridi Banomyong International College. Thammasat University, Ta Prachan.

Guest Speaker :  Dr. Sanjay Srivastava – Chief of disaster risk reduction, UNESCAP