รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ

PBIC รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) ======================================= รายละเอียดเพิ่มเติม >>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท) ติดต่องานบุคลากร นางสาวชยุรัตน์ วรตินันท์ โทร. 089-7735490 ======================================= รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก!! >>ใบสมัคร<<

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท) ติดต่องานบุคลากร นางสาวชยุรัตน์ วรตินันท์ โทร. 089-7735490 ======================================= รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก!! >>ใบสมัคร<<