ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(เริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เริ่มเรียนวันที่ 13 มกราคม 2563)

** รับสมัครวันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562

Continue reading “ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562”