วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประกาศงดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยทั้งหมด และหยุดการปฏิบัติงานของวิทยาลัยตั้งเเต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนการเรียนการสอนออนไลน์จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนชดเชย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในวันพรุ่งนี้ 15 ตุลาคม 2563 ยังคงมีการทำงาน และการจัดการเรียนการสอนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Urgent Notification on PBIC On-Site Class Cancellation on October 14, 2020, PBIC would like to make an announcement about On-Site class cancellation on October 14, 2020, from 12.00 onwards as well as the closure of the office. Further detail of Class make up will be announced soon from the Class’s lecturer. And all online classes will be held as usual. Please noted that we will resume on-site class and office working on October 15, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *