วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาจีนศึกษา สาขาวิชาอินเดียศึกษา และ สาขาวิชาไทยศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 5 (Inter Program Admission 3) คลิกเพื่ออ่านประกาศ

We are very pleased to announce the names of candidates eligible for the interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for the academic year 2020 Round Inter Program Admission 3. Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *