วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาจีนศึกษา และ สาขาวิชาไทยศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 4 (Inter Program Admission II)

We are very pleased to announce the names of candidates eligible for the interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program) and Thai Studies (International Program) for the academic year 2020 Round Inter Program Admission II.

Name list of candidates eligible for the interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program) and Thai Studies (International Program) for the academic year 2020. Click here

More information, please contact Ms.Pornpimol (mobile: 081-778-9551)

The details of the Online Examination will be informed to the applicants via phone call later on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *