อบรมหัวข้อ “สร้างโอกาสในวิกฤตโควิด-19” โดยอาจารย์ฐานพล พวงมาลี วิทยากรอิสระ ทีมงาน The Ultimate Trianing

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ผ่านระบบเฟสบุ๊คไลฟ์ PBIC Thammasat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *