มธ. ร่วมลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งทุกประเภท

ประเภทของพลาสติกครั้งเดียวทิ้งที่จะลดและเลิกใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้
1. ถุงหิ้วพลาสติก
2. แก้วเครื่องดื่มพลาสติก
3. หลอดพลาสติก
4. ช้อนและส้อมพลาสติก
5. ขวดน้ำดื่มพลาสติก
6. ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง อื่นๆ
ได้แก่ ภาชนะพลาสติก พลาสติกห่อหุ้มกระเช้า หรือถุงอาหาร เป็นต้น

กดเพื่อดูภาพ >>1<<  >>2<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *