กำหนดยื่นหลักฐานเพื่อผ่อนผันทหาร ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ sa.tu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *