มูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) จะมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8000 บาท ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม และขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่มูลนิธิตั้งเก็กซิม

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *