ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
 
1. นางสาวกานต์ชนก จุลกิจวัฒน์
2. นางสาวเฌอตาณดา ณ ระนอง
3. นางสาวรัตติยา กาญจนาภิญโญกุล
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว ณ สำนักเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *