วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ 3 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)
2. เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา (ปริญญาตรี, ปริญญาโท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *