สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ด้านล่างนี้

59 ประกาศรับสมัครพนักงาน สถาบันเสริมศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *