ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)

ประกาศ!! เฉพาะนักศึกษารหัส 59 (ชั้นปี 4)
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในระบบ reg.tu.ac.th
สามารถจดทะเบียนรายวิชาและชำระเงินได้ ดังมีรายวิชาต่อไปนี้
PD350, PD411, PD377 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา), PD445 (วิชาเลือกหมวดวิชาจีนศึกษา)
ยกเว้น PD410 (ต้องรอการเทียบโอนวิชาจากที่ไปเรียนจีน) และจะสามารถจดทะเบียนเรียนได้ในช่วง เพิ่ม-ถอน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

>>Office of Registra<<

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ประกาศ!! สำหรับนศ.รหัส 58-60 ที่ติด F ในรายวิชา PO333 Politics & Government of PRC

ขอแจ้งว่าวิทยาลัยได้เปิดรายวิชา PO333 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 นี้ สำหรับนักศึกษาที่ติด F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยมีตารางเรียนดังนี้
วิชา PO 333 (sec.276401)
เรียนทุกวัน อังคาร/พฤหัส เวลา 15.30-17.00 น. ห้อง PBIC207 โดย Prof.Zhang Xizhen

PBIC course offerings, study plan, and degree structures for PBIC students in Semester 1/2019

The link below is the updated version of the course offerings in semester 1/2019, study plan, and degree structures for PBIC students in academic year 2019

Course Offering of Semester 1 Academic Year 2019 (13 August – 1 December 2019)

ID

Chinese Studies

Indian Studies

Thai Studies

62
Study Plan CS 62 Study Plan IDS 62

Study Plan THS 62

61
Study Plan CS 61 Study Plan IDS 61 Study Plan THS 61
60

Study Plan CS 60

Study Plan IDS 60

Study Plan THS 60

59
Study Plan CS 59 Study Plan IDS 59

Study Plan THS 59

Chinese Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Chinese Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Indian Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Indian Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Thai Studies Program Structure (ID 59 – 60)

Thai Studies Program Structure (ID 61 – 62)

Payment for intention to study of successful candidates in PBIC admission 2019 round 5

All successful candidates in round 5 of academic year 2019 are required to pay 25,000 baht (bank charges excluded) during 30 June – 1 July 2019 to confirm their intention to study.

 1. Please download the pay-in form via “Download” button after your name listed below and print it out for banking process.
 2. Pay 25,000 baht via the following channels

1) Bank counter of any branches of TMB or other commercial banks (e.g. BBL, SCB, KBank, KTB, etc.)

2) Internet Banking

3) Mobile Banking

4) ATM

 1. Please note that Payment must be completed by 9 pm of 1 July 2019.
No. Application No. Title First name Last name Download Pay-in Slip
Chinese Studies Program

1

2019050006 Mr. Xiancan Chen Download
Thai Studies Program

1

2019050011 Miss Pornpreeya Lavipichayawong Download

2

2019050012 Mr. Tanaphak Sukjaroen Download

3

2019050014 Miss Patcharaporn Penpong Download

** Please note that all students have to attend the pre-sessional course during 2-19 July 2019.

Announcement of Successful Candidates (Round 5) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies and Thai Studies for academic year 2019 (5th). All successful candidates must confirm their intention to study at PBIC by completing the procedures in the announcement. To see the announcement, please click here.

** Please note that the pay-in slip (25,000 baht) will be open for downloading on 30 June 2019 onwards at this website.

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Scholarship YCU Summer Program 2019 – Servise Business for Social Innovation

Yokohama City University (YCU) Japan, offering 2 scholarship for student who interested to join YCU Summer Program 2019 – service business for social innovation that will held on 30 July – 3 August 2019 at Yokohama City University(YCU)

Register now until 2 July

>>for more information please download here<<

List of Candidates eligible for the interview examination in PBIC admission round 5

PBIC is very pleased to announce the names of candidates eligible for the 5th Round of interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program) and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019.

All candidates must submit photocopies of the following. Please also present the original documents as proof of authenticity.

 1. Citizen ID card / passport
 2. Secondary school certificate or equivalent
 3. 3. Transcript of records
 4. English proficiency test result

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 ทุกคน จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ ทั้ง ฉบับจริง” และ “ฉบับสำเนา” มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.45 เป็นต้นไป

 1. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 2. ประกาศนียบัตร หรือเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 4. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET / TOEFL / IELTS / SAT

คลิกเพื่ออ่านประกาศ (See announcement)

PBIC Admission รอบ 5

PBIC Admission รอบ 5
หลักสูตร
– จีนศึกษา
– ไทยศึกษา
– อินเดียศึกษา
สมัครเรียนกับเราได้ เพียงแค่
– จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– มีผลคะแนน
TU-GET 500
SAT 350
IELTS 6.0
TOEFL iBT 61
– หลักสูตรจีนศึกษา ต้องมีคะแนน HSK4
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.pbic.tu.ac.th
ภายใน17-22 มิ.ย. 62 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
02-613-3726
www.facebook.com/pbic.tu

>>กำหนดการรับสมัคร<<

Announcement of Successful Candidates (4th Round: Program Admission II) in Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies

PBIC is very pleased to announce the names of successful candidates in the Bachelor of Arts Program (International Program) in Chinese Studies, Indian Studies, and Thai Studies for academic year 2019 (4th Round: Program Admission II). All successful candidates must confirm their intention to study and follow all procedures specified in the announcement of successful candidates. To see the announcement, please click here.

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562

PBIC รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอินเดียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3727 (ชยุรัตน์)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<

รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายวิชาการ

List of Candidates eligible for the interview examination in PBIC admission round 4

PBIC is very pleased to announce the names of candidates eligible for the 4th Round of interview examination in the Bachelor of Arts Program in Chinese Studies (International Program), Indian Studies (International Program), and Thai Studies (International Program) for the academic year 2019. Continue reading “List of Candidates eligible for the interview examination in PBIC admission round 4”

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme
1. Exchange programme in United State of America and Latin America and TU-ISEP (non-degree student) apply within 3 June 2019 at http://oia.tu.ac.th/ or contact tatthana.s@oia.tu.ac.th
2. Exchange programme in  Scandinavia Countries(non-degree) apply within 31 July 2019 at http://oia.tu.ac.th/ or Email: panyaphat.s@oia.tu.ac.th
3. Exchange programme in Asia & Oceania apply within 31 July 2019 at http://oia.tu.ac.th/ or Email: panyaphat.s@oia.tu.ac.th

For more information please see as attachment (Click!! 1) (Click!! 2) (Click!! 3)

PBIC Activity Ambassador 2019

PBIC Activity Ambassador 2019
Become a student ambassador with our professional training
 
2-day training by professional facilitator
– Certificate offered
ได้รับประกาศนียบัตรทูตกิจกรรม
– Opportunity to participate in official events by PBIC
ได้รับโอกาสปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมสำคัญของวิทยาลัย
– Open to all students at PBIC and TU Tha Prachan
เปิดรับ นศ. ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ นศ. คณะอื่นๆ ที่เรียนอยู่ท่าพระจันทร์
– Limited space available
รับสมัครจำนวนจำกัด
Date of Application
10 – 31 May 2019
 
Training Day
6 -7 June 2019  Time: 9.00 – 16.00 hrs. At Student Lounge

ขอความกรุณานักศึกษาทุกท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ขอความกรุณานักศึกษาทุกท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ https://forms.gle/8eXWSrf4kumXMuDq5 หรือ QR Code ตามบันทึกที่ส่งมานี้ ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. โดยกำหนดขั้นต่ำของผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละหลักสูตรและของแต่ละชั้นปี 

PBIC ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562

PBIC ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562

งานบุคลากร 02-613-3701 (ณัฏฐ์นภัส)

=======================================

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ดาว์นโหลดใบสมัคร<<