กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาภาค สอง ปีการศึกษา 2561

เอกสารที่ต้องส่งวิทยาลัยหลังจากการแจ้งจบในระบบแล้ว
1. หลักฐานใบแจ้งจบที่พิมพ์ออกมาจากระบบที่สแกนบัตรประชาชน อัพโหลดเป็น PDF ไฟล์แล้ว
2. แบบฟอร์มคำรับรองจบ
3.ใบกระจายโครงสร้าง
4.Transcript

>แบบฟอร์มคำรับรองจบ<<

>แบบฟอร์มพิมพ์เสนอชื่อ<<

>ตัวอย่างกรอกข้อมูลแจ้งจบ<<

 

Invitation to participate in The 10th World Peace ethics Contest for young People 2019: university and College Level

Invitation to participate in The 10th World Peace ethics Contest for young People 2019: university and College Level

The World Peace Ethics Club aims to offer this opportunity to every group of young people who can be encouraged to raise their morality levels through learning and education.

The project organizer would like to invite students year 1 – 4 to apply for this project. The participating student will study the book ‘Family Day by Day’ and join the ‘World Peace International Youth ambassador Camp’.

The application form can submit now until 7 January 2019.

For more information Click!!

International IDEA and Thammasat University announce competition for Dr.Surin Pitsuwan Fellowship

International IDEA and Thammasat University announce competition for Dr.Surin Pitsuwan Fellowship

Topic of the essay:
Based on the most recent Global State of Democracy Indices data, what are the main democratic trends in Asia and the pacific region since 1975 leading up to the current period?

Length of the essay should be max. 1200 words. Language should be English.

access to International IDEA’s Global State of Democracy Indices data can be found here: www.idea.int/gsod-indices

Eligible candidates: PhD candidates or Master students currently studying at Thammasat University originating from any of the ten ASEAN countries (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines,  Singapore, Thailand and Vietnam).

Please submit your essay to Dr.Pinitbhand Paribatra, Assistant Dean
Email: pinitbhand.polsci@gmail.com by 10th January 2019

For more information please see as attachment. (Click!!)

Voice of PBIC is now available

Voice of PBIC is now available

You can easily contact the PBIC office by using a QR code scanning.
Please join us as the part for contributing the Voice of PBIC system by leaving a comment.
We need your voice!!

Voice of PBIC Features:
– Query
– Make a Complaint
– Student Request Form
– Recommended
– Request form for VISA extension

[We are working on all the forms that you can download online, more detail is to be announced.]

How to use

  1. Scan the QR Code and fill in the forms then submit or click on the links.
    Voice of PBIC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoFImFmxe-q-WfYDmRz2DmwS3aeV01_Fp9aX6izkwm-ukFOQ/viewform

    Request form for VISA extension: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNAVoU-slNkPF_m6msxWtabqlZyz1J7d-6aauTPc3QoGh-0A/viewform 

  2. After you submit the form, the staff will reply back to you as soon as possible.
    However, the processing time depends on each issue. [Approximately 5-7 working days.]

* All user information will be kept confidential.

If you have any inquiry please contact: thanasan.p@pbic.tu.ac.th

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme at kanagawa University

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme at kanagawa University.

Kanagawa University Japanese Language and Culture Program will be held from 28 June 2019 to 2 August 2019 (Summer Program). This program is design to provide the opportunity to learn Japanese language  and culture to student from all over the world.

The quota only for 2 students for the summer program and will halve the participation fee (partner university discount).

For more information please see as attachment. (Click!!)

 

Seminar invitation: “The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War : Progress and Challenges” by Bangkok Bank

Seminar invitation: “The Belt and Road Initiative amidst a Global Trade War : Progress and Challenges” by Bangkok Bank on 12 December 2018 at Bangkok Bank PCL.  13.00 – 16.00

The seminar includes speech by H.E.Mr.Lyu Jian  Ambassador of the Republic of China, Mr.Gao Yao Song from Shanghai diamond exchange and Prof.Ren Yuanzhe from China Foreign Affairs University.

We have 10 seats for those who interested (lecturers and students).

Register from 23 – 28 November 2018 (Click!!)

For more information please see as attachment (Click!!)

If you have any question, please contact Mr. Chaiyaporn via email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

Office of International Affairs is now recruiting students for exchange programme

Office of International Affairs is now recruiting students (Bachelor and Master degree) for  short period students exchange programme   (Non-degree) in Asian countries, Oceania

If you’re interested, please request for an application form by contact international students and staff, Office of International Affairs 1st floor Thammasat University, Tha Prajan Campus or Dome Executive building, 3rd floor at Thammasat University, Rangsit campus

For more information please see as attachment (Click!!)