การบรรยายและให้คำแนะนำปรึกษา “การปรับตัว เมื่อต้องใช้ชีวิต ในสถานการณ์ โควิด-19”

การบรรยายและให้คำแนะนำปรึกษา “การปรับตัว เมื่อต้องใช้ชีวิต ในสถานการณ์ โควิด-19”

โดย อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวสาขาวิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย ในการผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา ณ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว !!!

รายละเอียด

 • วันเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 30 น.
 • ตำแหน่งที่มีการรับสมัคร : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำเนินการสรรหากรรมการมาร่วมปฏิบัติงาน)
 • ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
 • สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • ใบสมัคร : รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวโหลด : ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา 2562

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความชอบธรรมและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องร่วมกัน ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบ ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยละเอียด : ประกาศเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 2562

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ : พี่ก้อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ Email: chaiyaporn.pin@pbic.tu.ac.th

Internship Opportunity at Lysis co, ltd.

Lysis co. Ltd. is a medical consultancy company in Thailand, subsidiary of a company from the UK. Lysis has been operating since 2015 and located at Chitlom, Bangkok.

Lysis company providing internship opportunities for Thai students who major in Chinses at University. We are looking for enthusiastic, active candidates, who want further their learning.

the duration of the internship is six months. for more information please contact at infolysis@gmail.com or Tel: 02 6520758 or Line ID: lysisthailand

>>Click for more information<<

PBIC Admission รอบ 3 มีหรือไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษก็สมัครสอบเข้า มธ. อินเตอร์ได้นะ

มาเรียนวิทยาลัยนานาชาติ มธ.กันเถอะ!!

มีหรือไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษก็สมัครสอบเข้า มธ. อินเตอร์ได้นะ
PBIC Admission รอบ 3
ด่วน!! วันนี้ถึง 11 มี.ค. นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 02613 3720
https://www.facebook.com/pbic.tu

International Higher Education Scholarship for Thai Students Taiwan International Cooperation and Development Fund

International Higher Education Scholarship for Thai Students Taiwan International Cooperation and Development Fund

 1. scholarship for study Bachelor degree and Master degree
  1.1 – 2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program
  more information and register at http://www.roc-taiwan.org/th_th/post/873.html
  1.2 – 2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students
  more information and register at http://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2632.html
 2. Chinese Scholarship Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thailand Students
  more information and register at http://www.roc-taiwan.org/th_rn/post/2632.html

For more information 
Tel. 02-670-0200
Email : tecthailand168@gmail.com

>>For more information Click!!<<

Darmasiswa Scholarship Program

Darmasiswa is a scholarship program offered to all foreign students from countries which have diplomatic relationship with Indonesia to study Indonesian language, art and culture in 71 universities in 2019. The Government of the Republic of Indonesia thru the Ministry of Education and Culture (MoEC) of the Republic of Indonesia is offering Darmasiswa Scholarship  Program (Non-Degree) for the year 2018/2019 to Thai Students (25 scholarship) to study Indonesian Language (Bahasa Indonesia), Art and culture

The applicants are required to register online and submit all documents in Darmasiswa RI official website at apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id from now to 1 March 2019

for more information contact Ms. Sari Suharyo or Mr. Adul Leesen at 02-252-31358 ext 170 or Email sarisuharyo@gmail.com or look trough the website http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/

 

 

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018
Students are required to follow the instructions below:
1. Students must pay for the tuition fees of 6,000 baht per 1 course with 3 credits in cashier cheque. The cheque made payable to “Pridi Banomyong International College”. Furthermore, “Account Payee” also be written on the check. Please note that all bank service charges incurred will be borne by the payee.
2. Endorse your name, family name, ID number, and the requested course the back of the cheque.
3. Hand the cheque directly over to the accounting staffs at PBIC office by 29/01/2019 at 09:00-16:00 hrs.
REMARK:
* Students must deliberately check study date & time with the major courses. In case of date & time overlapping both study and examination, the requested courses for Thai studies will be cancelled automatically.
** If students did not hand the cheque for the tuition by the time indicated above, all the registered course will be cancelled automatically.
***Students do not need to register the required course via REG TU website

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018
Students are required to follow the instructions below:
1. Students must pay for the tuition fees of 6,000 baht per 1 course with 3 credits in cashier cheque. The cheque made payable to “Pridi Banomyong International College”. Furthermore, “Account Payee” also be written on the check. Please note that all bank service charges incurred will be borne by the payee.
2. Endorse your name, family name, ID number, and the requested course the back of the cheque.
3. Hand the cheque directly over to the accounting staffs at PBIC office by 29/01/2019 at 09:00-16:00 hrs.
REMARK:
* Students must deliberately check study date & time with the major courses. In case of date & time overlapping both study and examination, the requested courses for Thai studies will be cancelled automatically.
** If students did not hand the cheque for the tuition by the time indicated above, all the registered course will be cancelled automatically.
***Students do not need to register the required course via REG TU website