การบรรยายและให้คำแนะนำปรึกษา “การปรับตัว เมื่อต้องใช้ชีวิต ในสถานการณ์ โควิด-19”

https://youtu.be/AXbxwhtjL4U การบรรยายและให้คำแนะนำปรึกษา “การปรับตัว เมื่อต้องใช้ชีวิต ในสถานการณ์ โควิด-19” โดย อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวสาขาวิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย ในการผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา ณ ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้ว !!! รายละเอียด วันเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 30 น. ตำแหน่งที่มีการรับสมัคร : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา (หลังจากได้รับเลือกตั้งให้ดำเนินการสรรหากรรมการมาร่วมปฏิบัติงาน) ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ใบสมัคร : รับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ดาวโหลด : ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษา 2562 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความชอบธรรมและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องร่วมกัน ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบ ประกาศ … Continue reading ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562

Internship Opportunity at Lysis co, ltd.

Lysis co. Ltd. is a medical consultancy company in Thailand, subsidiary of a company from the UK. Lysis has been operating since 2015 and located at Chitlom, Bangkok. Lysis company providing internship opportunities for Thai students who major in Chinses at University. We are looking for enthusiastic, active candidates, who want further their learning. the … Continue reading Internship Opportunity at Lysis co, ltd.

PBIC Admission รอบ 3 มีหรือไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษก็สมัครสอบเข้า มธ. อินเตอร์ได้นะ

มาเรียนวิทยาลัยนานาชาติ มธ.กันเถอะ!! มีหรือไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษก็สมัครสอบเข้า มธ. อินเตอร์ได้นะ PBIC Admission รอบ 3 ด่วน!! วันนี้ถึง 11 มี.ค. นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 02613 3720 https://www.facebook.com/pbic.tu

International Higher Education Scholarship for Thai Students Taiwan International Cooperation and Development Fund

International Higher Education Scholarship for Thai Students Taiwan International Cooperation and Development Fund scholarship for study Bachelor degree and Master degree 1.1 - 2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program more information and register at http://www.roc-taiwan.org/th_th/post/873.html 1.2 - 2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students more information and register at http://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2632.html Chinese Scholarship … Continue reading International Higher Education Scholarship for Thai Students Taiwan International Cooperation and Development Fund

Darmasiswa Scholarship Program

Darmasiswa is a scholarship program offered to all foreign students from countries which have diplomatic relationship with Indonesia to study Indonesian language, art and culture in 71 universities in 2019. The Government of the Republic of Indonesia thru the Ministry of Education and Culture (MoEC) of the Republic of Indonesia is offering Darmasiswa Scholarship  Program … Continue reading Darmasiswa Scholarship Program

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018 Students are required to follow the instructions below: 1. Students must pay for the tuition fees of 6,000 baht per 1 course with 3 credits in cashier cheque. The cheque made payable to “Pridi Banomyong International College”. Furthermore, “Account Payee” also be written … Continue reading Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018

Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018 Students are required to follow the instructions below: 1. Students must pay for the tuition fees of 6,000 baht per 1 course with 3 credits in cashier cheque. The cheque made payable to “Pridi Banomyong International College”. Furthermore, “Account Payee” also be written … Continue reading Announcement for of successful registered candidates for class in Indian Studeis 2/2018