PBIC Indian Studies PR

 

PBIC Indian Studies PR : Discovering India

 

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เตรียมพบกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านทาง Facebook Live ในเพจ PBIC Thammasat เท่านั้น !!

 

หากอยากรู้ว่าเรามีอะไรมานำเสนอ โปรดติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/pbic.tu/