Jobs

ประกาศรับสมัคร
วันที่ประกาศ รายการ จำนวนที่รับ
7 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ 1
21 กันยายน 2560  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ (ตามลิ้งค์เอกสารแนบเดิมนี้)Download ใบสมัคร 9
6 กันยายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ / Download ใบสมัคร 5
1 กันยายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ / Download ใบสมัคร 9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ
16 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ (วุฒิปริญญาเอก)  
10 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์ (สอบสอน)  
6 พฤศจิกายน 2560 ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ  
6 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ  
6 ตุลาคม 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (สอบสอน) เพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)สายวิชาการ  
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ
10 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)สายสนับสนุนวิชาการ