Jobs

ประกาศรับสมัคร
วันที่ประกาศ รายการ จำนวนที่รับ
21 กันยายน 2560  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ (ตามลิ้งค์เอกสารแนบเดิมนี้)Download ใบสมัคร 9
6 กันยายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายวิชาการ / Download ใบสมัคร 5
1 กันยายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ / Download ใบสมัคร 9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ
     
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ รายการ หมายเหตุ