(7/4/60) โครงการแคเรียร์ลอนเชอร์ (Career Launcher) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสำหรับนิสิต นักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2560