(7/3/60) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย