(28/2/60) ทุนเต็มจำนวนโครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 ณ ฮ่องกง