(27/7/60) ทุนมูลนิธิตั้งเช็กกิม ประจำปีการศึกษา 2560