(27/3/60) ทุนหลักสูตร Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship or KNB Scholarship เพื่อศึกษาปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย