(2/5/60) ทุนโครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ณ Yokohama City University (YCU) ประเทศญี่ปุ่น