(24/1/60) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประจำการศึกษา 2560