(2/3/60) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานแผนกศูนย์บริการทรัพยากรบุคคลกรุงเทพและแผนกลูกค้าสัมพันธ์ส่วนเคมีภัณฑ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด