(18/12/60) โครงการระยะสั้น Univie: Summer School - European and International Studies 2018 of the Sommerhochschule of the University of Vienna ณ ประเทศออสเตรีย