(13/7/60) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน