(12/07/60) รับสมัครอบรมนักศึกษา Business Model Canvas เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาต้นแบบธุรกิจ เพื่อแข่งขันรับทุนทำต้นแบบธุรกิจ ทีมละ 100,000 บาท