(10/3/60) ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ