(10/08/60) วิทยาลัยสหการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา