“มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี”

หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ “มิติใหม่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 40 ปี”
“新视野:中泰建交四十年”国际学术研讨会论文集
Proceedings of the International Conference on
“New Perspectives in Thai-Chinese Relations : The 40th Anniversary”
 

สารบัญ

 

 

 

หน้า

 

สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

i

 

法政大学校长致辞

ii

 

สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

iii

 

法政大学比里·帕侬荣国际学院院长致辞

iv

 

 

 

 

v

 

“新视野:中泰建交四十年”国际学术研讨会议程

x

 

 

 

 

การเมืองการปกครอง (政治)

 

1.

ศาสตราจารย์จาง ซีเจิ้น

กรอบยุทธศาสตร์ใหม่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศเพื่อนบ้าน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กับความสัมพันธ์ จีน - ไทย

1

 

张锡镇 教授

习近平新战略构想与中泰关系

16

2.

ศาสตราจารย์เฉิน หรงหลิน

ย้อนพินิจพัฒนาการความสัมพันธ์จีน-ไทยที่ระลึก 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน - ไทย

25

 

岑容林 教授

中泰关系发展回顾——纪念中泰建交 40  周年

37

3.

ดร.โจว ฟางเหย่

45

 

周方冶 博士

“一带一路”视野下中国—东盟合作的 机遇、瓶颈与路径——兼论中泰战略合作  探路者作用

 

65

4.

ศาสตราจารย์จู เจิ้นหมิง

77

 

朱振明 教授

89

5.

ศาสตราจารย์ดร. หลิว ชางหมิง และ

เกา ซิน

ก้าวใหม่พัฒนาการความสัมพันธ์จีน - ไทยและบทบาทของไทยในการเป็นแกนหลักของสัมพันธภาพระหว่างจีน-อาเซียน

98

 

刘昌明 教授、高昕

中泰关系的新发展与泰国在中国 —东盟关系中的支点作用

124

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจ (经济)

 

 

6.

ศาสตราจารย์ดร.หยาง เป่าอวิ๋น

140

 

杨保筠 教授

政治互信与经贸合作:推动中泰关系稳定发展的双引擎

154

7.

รองศาสตราจารย์

ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย

163

 

郑树城 副教授

中国的大国经济崛起及其对东盟和泰国经济的影响

189

8.

ดร.หลี่ เหรินเหลียง

207

 

李仁良 博士

中泰两国农业科技合作结硕果

220

9.

รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี
(อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น

229

 

胡慧文 副教授

中泰两国经贸关系回顾:在东盟框架下取得进展

239

10.

รองศาสตราจารย์ ดร. โจว ชุนเหมิง
และ หวัง ฉ่วง

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ลักษณะพิเศษ และอนาคตความร่วมมือทางการค้าระหว่างยูนนานกับประเทศไทย

249

 

邹春萌 副教授、王闯

浅析云南与泰国经贸合作的现状、特点与前景

263

11.

นายกฤษณพงศ์ รัฐอมฤต

ความสำคัญของเอไอไอบีในประเทศจีนกับทั่วโลก

273

 

高国吉

亚投行在中国与世界的意义

285

 

 

 

 

 

วัฒนธรรม (文化)

 

 

12.

รองศาสตราจารย์จาง กงฉาง  และ
ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล

293

 

张弓长 副教授、冯忠芳 博士

诗琳通公主与中国文化的泰国传播

309

13.

นายสุเทพ ศุภภัทรานนท์

320

 

林宏

泰国的中华文化与教育——四十年来的反顾

325

14.

ศาสตราจารย์ ดร.นิ่ง จี้หมิง

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนบนพื้นฐานความเข้าใจด้านวัฒนธรรม

329

 

宁继鸣 教授

基于文化理解的中泰两国文化交往

337

 

 

 

 

 

รวมภาพกิจกรรม (会议活动照片)

342

 

 

 

 

รายชื่อผู้สนับสนุน (赞助方)

359

 

 

 

 

รายชื่อหน่วยงานของผู้นำเสนอผลงานวิชาการ(发言嘉宾单位)

360

 

 

 

 

361

 

 

 

 

365