แจ้งผลทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตรโครงการ 2018 Global Summer School ณ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน