รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)