รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Pembroke College Cambridge

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Pembroke College Cambridge ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกเพื่อดูรายละเอียด และ ดาวนฺโหลดใบสมัคร