ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ทุนศึกษาอบรมและดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

 

ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล apinya.k@pbic.tu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 พฤษภาคม 2561

 

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 613 - 3726 (อภิญญา)