ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนัยสนุนวิชาการ