ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 3

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (คลิกที่นี่)

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 211 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์