ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์) สายสนับสนุนวิชาการ