ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนศึกษาอบรมและดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิกที่นี่)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 613 - 3726 (อภิญญา)