ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์