ทุนสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี ประจำปี 2561 (ASEM Work Placement Programme)