ทุนศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 3

ทุนศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 3

 

การประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวรวมถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทุนนี้ จะดำเนินการโดยสภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์โดยตรงที่คุณศุภรัตน์ ศรีสุริย์วงศ์

หมายเลขโทรศัพท์ 087-732-2100