ทุนศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 3

 

ทุนศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

 

ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล sutee.s@pbic.tu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 มิถุนายน 2561

 

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 613 - 3720 (สุธี)