ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT Scholarship for Japanese Studies 2018 ณ Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น

บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์

ตึกธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ โทร 02-613-2046 หรือ outbound.tu@gmail.com