ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ YPIN Talk Series 03 ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม