ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “จีน 3 มิติ”

งานเปิดตัวหนังสือ “จีน 3 มิติ”

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

13.00     ลงทะเบียน รับหนังสือฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก

13.30     กล่าวรายงานโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ     
                                           รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

13.45     กล่าวเปิดงานโดย   รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต      
                                           คณบดี และบรรณาธิการหนังสือ “จีน 3 มิติ”

14.00     เสวนาวิชาการหัวข้อ “จีน 3 มิติ: อยากรู้เรื่องจีน ต้องอ่านใจคนจีนให้ทะลุ”

              โดย รองศาสตราจารย์อาทร ฟุ้งธรรมสาร  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

คุณธนากร เสรีบุรี  รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์            

อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวานิชย์  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษา

ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ

15.45     ถาม-ตอบและร่วมอภิปราย

**ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก รับหนังสือฟรี**
ลงทะเบียน  >> https://goo.gl/forms/ltcGlOKZOyc1DtB02