ขอเชิญร่วมกิจกรรมอำลานักศึกษาต่างชาติภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560