ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมพบปะ และ ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ภายใต้หัวข้อ "ในความ" และ "ความนัย" : ภารกิจงานแปลไทย - จีนและจีน - ไทย ก้าวย่างศตวรรษที่ 20 สู่ 21

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมพบปะ และ ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ภายใต้หัวข้อ

 

"ในความ" และ "ความนัย" : ภารกิจงานแปลไทย - จีนและจีน - ไทย ก้าวย่างศตวรรษที่ 20 สู่ 21

 

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

 

ณ ห้อง PBIC 210 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์